Najtańsze Ubezpieczenia Biała Podlaska - Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe, Abramczuk
Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Katarzyny i Tomasza Abramczuk to fachowa pomoc we wszystkich zagadnieniach nowoczesnego świata finansów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych i rozliczeń podatkowych. 
Nie taki Fiskus straszny...
gdy korzystasz z naszych usług

Biuro rachunkowe

Centrum Podatkowo-Księgowe świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi podatkowo-księgowej i kadrowo-płacowej firm o różnym profilu działalności i formy prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego, wymagające prowadzenia pełnej rachunkowości.

Działamy na podstawie licencji Nr 11244/2005 wydanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo – księgowymi.

Nasze miejsce wśród innych biur i kancelarii księgowo-podatkowych wyznaczają nasi  Klienci, których grono stale się powiększa, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Dzieje się tak za sprawą wysokiego profesjonalizmu świadczonych przez nas usług i konkurencyjnych cen.

Zakres świadczonych usług przez Centrum Podatkowo-Księgowe


 1. Usługi w zakresie prowadzenia urządzeń księgowych:

  • ksiąg rachunkowych
  • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • ewidencji przychodów (zryczałtowany podatek dochodowy)
  • ewidencji nabyć (zakupów) i dostaw (sprzedaży) VAT
  • ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 2. Sprawy kadrowe, płacowe, rozliczenia z ZUS:

  • Obsługa kadrowa
   • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
   • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych
   • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
   • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
   • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
   • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
   • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
   • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
   • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
   • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
   • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
   • Czynny udział w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
  • Obsługa płacowa
   • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy
   • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
   • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
   • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
   • Sporządzanie informacji PIT-4R, PIT-8A, PIT-8C, PIT-11
   • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)

 3. Doradztwo podatkowe:

  • wyjaśnianie wszelkich kwestii podatkowych i dokumentacyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą naszych klientów
  • reprezentowanie przed organami podatkowymi i skarbowymi
  • czynny udział w postępowaniach sprawdzających, kontrolnych, podatkowych

 4. Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału

  • analizy finansowe: np. „kredyt, czy leasing”
  • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
  • przygotowanie wniosków kredytowych / leasingowych
  • przygotowanie business planu
  • negocjowanie warunków umów kredytowych / leasingowych i ich zabezpieczeń
 5. Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej

 6. Reprezentacja podatkowa, sporządzanie wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych

 7. Wyprowadzanie zaległości podatkowych

 8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych

 9. Inne czynności cywilno prawne wg bieżących potrzeb naszych klientów

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

 • formy ksiąg podatkowych ( np. księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt)
 • formy prawnej ( np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp. z o.o.)
 • branży (np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna)
 • liczby dokumentów księgowych
 • innych ( np. firma jest płatnikiem vat, transakcje zagraniczne, itp.)

Przykładowe ceny netto:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Od 500,- zł

Usługi dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję dla potrzeb podatku zryczałtowanego:

Opłata podstawowa obejmująca do 10 zapisów Od 100,- zł
Opłata podstawowa obejmująca od 11 do 30 zapisów Od 150,- zł
Opłata podstawowa obejmująca od 31 do 70 zapisów Od 200,- zł
Opłata podstawowa obejmująca od 71 do 100 zapisów Od 250,- zł
Opłata podstawowa obejmująca powyżej 100 zapisów Od 300,- zł
Opłata za osobę podlegającą ubezpieczeniu w ZUS Od 25,00 zł

Jeżeli masz jakieś pytania, wypełnij formularz:

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Pytanie:
Pola pogrubione są wymagane

Zgodnie z art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Podatkowo-Księgowe Tomasz i Katarzyna Abramczuk Spółka Cywilna z siedzibą w Białej Podlaskiej moich danych osobowych przekazanych w formularzu wyłącznie dla celów umożliwienia Centrum Podatkowo-Księgowe Tomasz i Katarzyna Abramczuk Spółka Cywilna udzielenia informacji w sprawach będących przedmiotem treści niniejszego formularza

powrót  drukuj stronę