Najtańsze Ubezpieczenia Biała Podlaska - Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe, Abramczuk
Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Katarzyny i Tomasza Abramczuk to fachowa pomoc we wszystkich zagadnieniach nowoczesnego świata finansów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych i rozliczeń podatkowych. 
Mądry Polak ... przed szkodą

Multiagent ubezpieczeniowy - Tomasz Abramczuk

Jako niezależny multiagent swoje działania koncentrujemy  na zapewnieniu pełnej przejrzystości produktów ubezpieczeniowych wielu zakładów ubezpieczeń. Stale analizujemy sytuację na rynku ubezpieczeń w Polsce i wyciągamy z tych analiz konkretne wnioski. Swoim klientom zwracamy uwagę na istotne zapisy warunków ubezpieczenia, które mają wpływ na zapewnienie właściwego poziomu ochrony.
Celem naszym jest przekazanie klientowi wszystkich informacji niezbędnych  do dokonania przez niego ostatecznego wyboru najkorzystniejszego ubezpieczenia.
Jeśli zdarzy się szkoda zapewniamy naszym klientom bezpłatną pomoc w uzyskaniu stosownego odszkodowania.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz ubezpieczeń:
 1. ubezpieczenia majątkowe i osobowe:

  • ubezpieczenia komunikacyjne:
   • odpowiedzialności cywilnej
   • auto – casco
   • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenia domów, mieszkań i ruchomości domowych
  • ubezpieczenia turystyczne (koszty leczenia, assistance, ubezp. bagażu, itp.)
  • ubezpieczenia majątku firm (od ognia i zdarzeń losowych, od kradzieży itp.)
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
   • w życiu prywatnym
   • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • obowiązkowe dla wybranych zawodów (np. dla lekarzy, NZOZ-ów, księgowych, architektów, prawników, itp.)
  • ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia w formie świadczenia dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy (szczególnie ważne dla wolnych zawodów)
  • ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych
  • ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje usunięcia wad i usterek)
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (np. wycieczek szkolnych, młodzieży w placówkach oświatowych)
  • ubezpieczenia rolne:
   • obowiązkowe ubezp. OC rolników
   • obowiązkowe ubezp. budynków rolnych
   • ubezpieczenia maszyn i sprzętu rolniczego
   • ubezp. płodów rolnych
   • ubezp. zwierząt
  • ubezpieczenia transportowe:
   • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
   • cargo
   • OC spedytora


 2. Nasi partnerzy w ubezpieczeniach:

  Compensa Ergo Hestia
  Generali
  UNIQA ŻYCIE PZU Warta

       
 3. ubezpieczenia na życie i inwestycyjne:

  • ubezpieczenia ochronne w formie indywidualnej lub grupowej
  • ubezpieczenia kapitałowe na życie
  • ubezpieczenia posagowe
  • ubezp. inwestycyjne (obniżona SU na wypadek śmierci ubezpieczonego, a składka ubezp. lokowana jest w funduszach inwestycyjnych)
  Szczególnie polecamy możliwość wykupienia ochronnego ubezpieczenia na warunkach ubezpieczenia grupowego, ale zawieranego w formie indywidualnej (zobacz ofertę).

 4. Prudential
 

Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie ubezpieczenia, prosimy wypełnić formularz:

 

Jeśli potrzebujesz nietypowego ubezpieczenia, zapraszamy do zakładki broker ubezpieczeniowy.

powrót  drukuj stronę