Najtańsze Ubezpieczenia Biała Podlaska - Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe, Abramczuk
Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Katarzyny i Tomasza Abramczuk to fachowa pomoc we wszystkich zagadnieniach nowoczesnego świata finansów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych i rozliczeń podatkowych. 
Mądry Polak ... przed szkodą

Broker ubezpieczeniowy - Katarzyna Abramczuk

Często bywa tak, że firma potrzebuje dość specyficznej ochrony ubezpieczeniowej i kupuje ubezpieczenie oferowane przez wybrany zakład ubezpieczeń, które jest zbliżone do oczekiwań firmy, jednakże nie w pełni zabezpiecza ją przed potencjalną szkodą. W takim przypadku rozsądne jest skorzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego, który nie „wciska” gotowej polisy dla firmy, tylko skrupulatnie analizuje potrzeby klienta, negocjuje z zakładami ubezpieczeń zakres ubezpieczenia i doprowadza do zawarcia ubezpieczeń na warunkach stawianych przez klienta, a nie zakład ubezpieczeń.

Współpraca brokera z klientami przebiega wg schematu:
  1. Po udzieleniu pełnomocnictwa odbywa się audyt aktualnie istniejącej u klienta ochrony ubezpieczeniowej.
  2. Identyfikacja ryzyk (zagrożeń działalności) oraz propozycje dotyczące sposobu ich minimalizacji.
  3. Zaprojektowanie systemu ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.
  4. Sporządzenie zapytania ofertowego (slipu brokerskiego) uwzględniającego zakres ochrony i przekazanie go do zakładów ubezpieczeń w celu rozpoznania rynku.
  5. Ocena ofert otrzymanych od zakładów ubezpieczeń i rekomendacje dla klienta.
  6. Jeśli klientem jest podmiot z sektora publicznego wymagane jest stosowanie procedury postępowania o zamówienie publiczne. Wówczas broker przygotowuje kompletną SIWZ wraz z załącznikami (przy współpracy z komórką ds. zamówień publicznych). Broker pełnić będzie wówczas rolę eksperta z zakresie przygotowania specyfikacji zamówienia oraz oceny ofert, a wyboru konkretnej oferty dokonuje komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
  7. Zawarcie umów ubezpieczenia i ocena prawidłowości wystawionych polis.
  8. Bieżące monitorowanie i stały nadzór nad funkcjonowaniem programu ubezpieczeniowego. Na tym etapie broker monitoruje ryzyko swojego klienta, reaguje na zmieniające się warunki prawne i ekonomiczne, zmiany wartości ubezpieczanego majątku oraz ewentualne zmiany ryzyka, negocjuje i wprowadza konieczne modyfikacje ochrony.
  9. Formułowanie roszczeń o odszkodowania, nadzór nad prawidłowością likwidacji szkód i wypłat odszkodowań.
  10. Pomoc prawna w sprawach dotyczących ubezpieczeń, wykonywanie ekspertyz, sporządzanie opinii. Dla swoich klientów tworzymy instrukcje działania w przypadku zaistnienia szkody, w zakresie sposobu zabezpieczenia majątku, sposobu powiadamiania ubezpieczyciela i ograniczania zakresu szkody.
Klienci doceniają pomoc brokera zazwyczaj wtedy, kiedy stają do walki na formalności z zakładami ubezpieczeń, doświadczonymi likwidatorami szkód, korzystającymi z pomocy prawnej oraz wielkiego zaplecza prawno-administracyjnego. Spory z ubezpieczycielami, czy negocjowanie umów ubezpieczenia mogą zniechęcić każdą firmę, a dla brokera to chleb powszedni. Broker posiada stosowne uprawnienia, zna rynek, ma wiedzę i doświadczenie w zakresie m.in. obsługi ubezpieczeń i likwidacji szkód. Dlatego też sprawnie działający broker przyczynia się do realnej obniżki kosztów operacyjnych związanych z obsługą ubezpieczeniową w firmach.

Pamiętaj, że nasza usługa kosztuje .... kilkanaście minut pracy jednej osoby z Twojej Firmy, która przekaże nam potrzebne informacje lub materiały.
Za resztę nie płacisz!

Jeśli uważasz, że Twoje ubezpieczenia są na tyle proste, że nie chciałbyś angażować w nie brokera ubezpieczeniowego skorzystaj z usług agenta ubezpieczeniowego.

Jeżeli masz jakieś pytania, wypełnij formularz:

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Pytanie:
Pola pogrubione są wymagane

Zgodnie z art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Brokera Ubezpieczeniowego Katarzynę Abramczuk z siedzibą w Białej Podlaskiej moich danych osobowych przekazanych w formularzu wyłącznie dla celów umożliwienia Brokerowi Ubezpieczeniowemu Katarzynie Abramczuk udzielenia informacji w sprawach będących przedmiotem treści niniejszego formularza

powrót  drukuj stronę